KLIMAAFTRYK & SAMFUNDSANSVAR HOS ALF JENSEN A/S

Alf Jensen tager sit samfundsansvar alvorligt og er startet på en bæredygtigheds rejse. Med udgangspunkt i FN`s verdensmål har vi valgt at fokusere på følgende 4 delmål:

3: Sundhed og trivsel

Vi tager socialt ansvar bl.a. ved at ansætte medarbejdere i flexjob. Vi tager FGU/EGU-elever og praktikanter fra folkeskolen samt andre uddannelsessteder. Vi står til rådighed for jobcentret i forskellige praktik- og afprøvningsforløb.

Vi tager både murer- og struktørlærlinge og har altid minimum 2-4 lærlinge i gang. Vi ar-bejder systematisk med virksomhedens arbejdsmiljø. Vi ser og taler med alle medarbejde-re hver dag. Vi tilpasser arbejdsopgaverne til den enkelte medarbejders formåen, så over-belastning og stress undgås og motivationen bevares. Vi samler medarbejderne til sociale arrangementer flere gange årligt.

7: Bæredygtig energi

Hos Alf Jensen bliver alle lokaler opvarmet med fjernvarme fra Midtlangeland Fjernvar-me. Varmen derfra stammer for 98% vedkommende fra vedvarende energikilder, herunder halm fra Langeland.
Fra 2023 vil vi dække vores eget forbrug af el med elproduktion fra egne solceller på vo-res tage.
Vi vil løbende udfase vores dieseldrevne varebiler og gå over til eldrevne varebiler i stedet, således, at vi i 2030 udelukkende har varebiler, der kører på el.
Vi vil etablere lade standere til eldrevne køretøjer, så egne varebiler kan lades op med el, men det vil også være muligt for medarbejdere og kunder at få ladet deres bil op, mens de er hos Alf Jensen.
Fra og med 2023 er vores pladevibratorer og stampere delvis overgået fra diesel til el.

9: Industri Innovation og Infrastruktur

I 2023 udskifter vi vores eksisterende lastbil med en ny. Dette skift vil reducere vores for-brug af diesel til lastbil med 10%. Vi har udskiftet al belysning til LED lys.

12: Ansvarlig forbrug og produktion

Vi har taget initiativ til øget samkørsel hos vores medarbejdere. Dette sparer betydelige mængder brændstof.
Vi har investeret i et sorteringsanlæg, som muliggør, at vi kan sortere og genanvende jord og grus materiale på stedet, hvor vi arbejder. Det sparer både indkøb af jord, sten og grus, men det reducerer også kørsel med materialer.
Vi vil tilstræbe i højere grad at indkøbe dæksler udført i genanvendt plast fremfor i beton.
Til vask af maskiner og materiel vil vi bruge regnvand opsamlet fra vores tage.

Vil du kontaktes?

Følg os på Facebook