phone Ring til os​

Kvalitets- og miljøpolitik

​Vi bestræber os på at udføre arbejde af høj kvalitet, og vores motto er: vi er ikke tilfreds, før kunden er tilfreds.

Derfor fører vi også en detaljeret kvalitetshåndbog over samtlige arbejder der udføres.

Vi mener for at kunne udføre arbejde af høj kvalitet, skal forholdene også være i orden på arbejdspladsen.

For at styrke og fastholde det gode arbejdsmiljø, arbejder og opdater vi løbende dette grundlag. En gang årligt evalueres vores APV, i samarbejde de ansatte.

Alf Jensen A/S har flg. Autorisationer, medlemskaber og beviser:

AUTORISERET KLOAKMESTER

Som et led i AUTORISATIONEN er vi under løbende kontrol af Byggeriets Kvalitetskontrol A/S.

Få mere information på www.byggekvalitet.dk

CERTIFICERET ROTTESPÆRRE MONTØR

​I tilknytning til kloakautorisationen er vi certificeret Rottespærre montør, hvilket er et krav for lovligt at kunne montere rottespærre i kloaksystemer.

KVALITETSSIKRINGSYSTEM

Alf Jensen A/S tilstræber at havde et velfungerende Kvalitetssikringssystem, hvor opgaverne bliver dokumenteret dels gennem standard blanketter og skemaer og for de fleste opgaver ved dokumentation i form af tegninger og digitale fotos, alt afhængig af byggeherres krav og behov.

MEDLEM AF DANSK BYGGERI

BYG GARANTIORDNING dækker forbrugerens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde.

MEDLEM AF MILJØFORUM FYN

Vi har valgt tilknytning til MiljøForum Fyn-klyngen i regi af Udvikling Fyn, fordi vi ønsker at fremme miljø- og bæredygtighed i fremtidige byggerier.

Følg Alf Jensen A/S på Facebook

Følg os og få større indblik i vores hverdag