phone Ring til os​

Kvalitets- og miljøpolitik

​Vi bestræber os på at udfører arbejde af høj kvalitet, og vores motto er: vi er ikke tilfreds, før kunden er tilfreds.

Derfor fører vi også en detaljeret kvalitetshåndbog over samtlige arbejder der udføres.

Vi mener for at kunne udføre arbejde af høj kvalitet, skal forholdene også være i orden på arbejdspladsen.

For at styrke og fastholde det gode arbejdsmiljø, arbejder og opdater vi løbende dette grundlag. En gang årligt evalueres vores APV, i samarbejde de ansatte.

Alf Jensen A/S har flg. Autorisationer, medlemskaber og beviser:

AUT. KLOAKMESTER

Som et led i AUTORISATIONEN er vi under løbende kontrol af KLOAKMESTERNES KVALITETSKONTROL A/S.

Få mere information hos

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S

KVALITETSSIKRINGSYSTEM

Alf Jensen A/S tilstræber at havde et velfungerende Kvalitetssikringssystem, hvor opgaverne bliver dokumenteret dels gennem standard blanketter og skemaer og for de fleste opgaver ved dokumentation i form af tegninger og digitale fotos, alt afhængig af byggeherres krav og behov.

MEDLEM AF DANSK BYGGERI

BYG GARANTIORDNING dækker forbrugerens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde.