phone Ring til os​

​Vi er medlem af MiljøForum Fyn

Vi har valgt tilknytning til MiljøForum Fyn-klyngen i regi af Udvikling Fyn, fordi vi ønsker at fremme miljø- og bæredygtighed i fremtidige byggerier. Det ønsker vi fordi bygge- og anlægssektoren tegner sig for op mod 50 % af samfundets energiforbrug til produktion af byggematerialer, til opførelsen og til opvarmning, belysning, ventilation mv. i bygningernes levetid. Desuden bruges ca. 10 mio. tons materialer pr. år, hvoraf en del indeholder sundheds- og miljøbelastende stoffer. Der er dog udviklet mange metoder til mindskelse af miljøbelastningen, bl.a. af MiljøForum Fyn - Byggeri.

Hvad er MiljøForum Fyn - Byggeri?

Klyngen blev stiftet i 2001 af private og offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, producenter/leverandører af byggematerialer og forskellige organisationer indenfor bygge- og anlægsbranchen. Formålet er at styrke inddragelsen af bæredygtigheds-aspekter i det fynske byggeri til gavn for ejere og brugere af bygningerne og til gavn for vækst og beskæftigelsen i den fynske byggebranche.​

medlem_kasse mørkSom medlemsvirksomhed i MiljøForum Fyn-Byggeri dokumenterer vi indsatsen i nogle af vores byggeprojekter på baggrund af en manual, der anviser, hvordan der på en enkel måde arbejdes med miljøhensyn og redegøres herfor.

Det frivillige og forpligtende samarbejde og heraf følgende videndeling er kodeordene for klubbens aktiviteter og er med til at sikre en dynamisk udvikling af vores kompetencer indenfor bæredygtigt byggeri.

Vi deltager i temamøder og konferencer om bl.a. bæredygtigt byggeri, miljøhensyn i renoveringsprojekter og om miljøstyring og affaldsminimering på byggepladser.

Se aktuelt program mv. fra MiljøForum Fyn her: www.miljøforumfyn.dk