Politikker hos Alf Jensen

Arbejdsmiljøpolitik

Hos Alf Jensen A/S udføres der opgaver og ydelser indenfor kloak-, entreprenør-, anlægs og murerarbejde til private, erhverv og offentlige, og der arbejdes primært på Fyn og øerne. Denne arbejdsmiljøpolitik omfatter alle Alf Jensen A/S arbejdssteder og aktiviteter, herunder salg og indkøb på alle lokationer.

 Følgende lokationer er omfattet af politikken:

 • Ellehaven 16, 5900 Rudkøbing
 • Ellehaven 9, 5900 Rudkøbing
 • Ellehaven 4, 5900 Rudkøbing
 • Byggepladser, hvor vi har aktiviteter.

Virksomheden har ansvar overfor alle personer, der berøres af de arbejdsrelaterede aktiviteter, og ledelsen forpligter sig til at understøtte og vedligeholde et ledelsessystem i henhold til ISO 45001:2018

Ledelsen arbejder aktivt med følgende arbejdsmiljøudfordringer/-muligheder, som er særlig betydning for medarbejder, interessenterne og ledelsen:

 1. Sygefravær
 2. Arbejdets relateret ulykker
 3. Psykisk arbejdsmiljø

Det er ledelsens ansvar i samarbejde med alle mellemledere at udvikle og vedligeholde dette ledelsessystem og løbende forbedre arbejdsmiljøet i vores lokaler og for vores arbejdstager.

Det er alle medarbejders ansvar at følge ledelsessystemets processer og at understøtte systemet bedst muligt.

Virksomheden forpligter sig til at:

 • Sørge for sikre og sunde arbejdsforhold for at forbygge arbejdsrelaterede skader og sygdomme.
 • overholde alle relevante lovkrav og andre krav
 • fjerne farer og reducerer arbejdsmiljørisici
 • forbedre arbejdsmiljøledelsessystemet løbende
 • tilskynde til dialog med og inddragelse af medarbejder og om muligt medarbejderrepræsentanter

Denne politik kommunikeres til alle medarbejder, leverandør og underleverandører og er offentligt tilgængelig.

Bæredygtighedspolitik
I Alf Jensen har vi fokus på at reducere den miljømæssige påvirkning ved produktion, brug og bortskaffelse af produkter og materiel vi anvender i vores arbejde.

Vi ønsker at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri med tanke på at reducere den mængde energi der bruges under opførelsen og i driften af et byggeri.

Vi vil arbejde for at finde bæredygtige alternativer indenfor byggeriets produkter og for at oplyse vores kunder bedst muligt om de bæredygtige alternativer.

Overordnet tilstræber vi at gøre mere, med mindre og skabe større værdi for flere – for en bæredygtig fremtid.

Kvalitetspolitik
Alf Jensen ønsker at levere håndværksmæssigt godt arbejde i en høj kvalitet, hvor alle gældende relevante krav, normer og lovgivning efterleves. Vores ansatte vil til stræbe at udføre den kvalitet til den tid som de selv ville ønske sig udført. Vi vil løbende forbedre kvalitetsniveauet og foretrækker højere kvalitet fremfor billigere løsninger med ønsket om et bedre produkt med længere levetid. Alf Jensen ønsker ordentlighed, ærlighed, troværdighed og ejerskab.

Miljøpolitik
Vi ønsker at medvirke til at beskytte miljøet og løbende forbedre indsatsen med bl.a. at nedbringe forbruget af de naturlige ressourcer. Vi vil indkøbe miljøvenligt og brændstofbesparende materiel. El-drevne maskiner vil blive foretrukket i takt med udviklingen af disse.

Persondatapolitik
Alf Jensen A/S indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos ALF JENSEN A/S. SPODSBJERG.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Vil du kontaktes?

Følg os på Facebook