Bindingsværkshus Påø

Hovedentreprise

Vi har totalrenoveret dette lille smukke Bindingsværkshus med
nyt terrændæk, understøbning af syldstensfundament, udskiftning af
bindingsværk og tavl.
Alt med respekt for husets alder og gamle håndværkstraditioner.